TAX CREDIT – jak wypełnić samemu?

Dostaniesz dwa dokumenty i książeczkę z wyjaśnieniami jak wypełnić formularz. Pierwszy dokument zawiera tylko dane bez kratek do wpisywania czegokolwiek. Należy go sprawdzić czy wszystkie dane są poprawnie wpisane i czy wszystko się zgadza. Ten dokument zostaje u ciebie. Drugi dokument jest do wypełnienia i odesłania. Poniżej krótka instrukcja jak to zrobić.   Przejdź od…